Skip to content

Franchise groeien

Franchiseraad

De franchiseraad wordt opgezet met als doel het algemene belang van de totale organisatie te behartigen. De franchiseraad houdt zich voornamelijk bezig met zaken van uitvoerende aard. De samenstelling van de raad is meestal een oneven aantal van 5 tot 7 leden. Een deel wordt gekozen door de franchisenemers en het andere gedeelte wordt benoemd door de franchisegever. De laatste vertegenwoordigers zijn meestal beslissingsbevoegde personen. De frequentie van het overleg, wie de agenda samenstelt en wie de notulen verzorgt moet worden vastgesteld. Franchisenemers kunnen het recht krijgen om onderwerpen op de agenda te plaatsen. Denk hierbij aan onderwerpen zoals vergoedingsregeling voor de franchisenemersleden, bijvoorbeeld een km-vergoeding of een dagdeelvergoeding. Andere onderwerpen die tijdens het overleg kunnen voorkomen zijn bijvoorbeeld ICT, marketing, assortiment, opleiding, huisstijl en communicatie tussen franchisegever en franchisenemers.

Meer informatie?

Wij gaan graag het
gesprek met je aan.

Download whitepaper

Altijd up-to-date franchise nieuws?

Schrijf je in voor de Hallo Franchise nieuwsbrief.

Plan vrijblijvend een gesprek in