Skip to content

Onze klanten

Voor wie wij werken

Franchising is inmiddels een dermate bekende en bewezen samenwerkingsvorm dat er een steeds bredere toepassing van plaatsvindt. In bijna alle sectoren komt de samenwerkingsvorm voor. De te realiseren voordelen zijn dan ook branche overschrijdend. Waar franchising over het algemeen de meeste bekendheid geniet vanuit de detailhandel (retail) en horeca, vindt in de laatste jaren de groei vooral plaats in de sectoren (persoonlijke en zakelijke) dienstverlening en zorg. Deze ontwikkeling is ook terug te zien in de verschillende typen opdrachtgevers voor wie wij werken:

  • Retail, horeca, dienstverlening & zorg
  • Profit & non-profit
  • Klein & groot
  • Startende franchisegevers en bestaande franchisegevers
  • Franchiseformules en andere samenwerkingsvormen
  • En ook: (kandidaat) franchisenemers

Onze klanten

Plan vrijblijvend een gesprek in