Skip to content

Over franchise

Franchisevereniging

Een franchisevereniging is een vereniging van franchisenemers. Indien een franchiseorganisatie doorgroeit, bestaat vaak de behoefte om de vertegenwoordiging van de franchisenemers formeel te regelen. Het bestuur van de franchisevereniging vertegenwoordigt het belang van alle franchisenemers richting de franchisegever. De vereniging ingeschreven in het verenigingsregister bij de Kamer van Koophandel (KvK) en hiermee ontstaat een rechtspersoon.

Het bestuur van een franchisevereniging

Het bestuur van de vereniging wordt uit de leden benoemd. Het bestuur bestaat minimaal uit een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Alle leden hebben in principe een stemrecht in de algemene ledenvergadering. Bij grote verenigingen kan soms een ledenraad worden gekozen die gerechtigd is de leden in bepaalde gevallen te vertegenwoordigen.

Voordelen van een franchisevereniging

Bij voorkeur zijn alle franchisenemers bij franchiseorganisaties lid van de franchisevereniging wanneer deze bestaat. Franchisenemers hebben dan in de vereniging allemaal dezelfde rechten, plichten en bevoegdheden. Voor een franchisegever is het aantrekkelijk om lidmaatschap aan de franchisevereniging verplicht te stellen, omdat de franchisegever op deze manier met één professionele partij afspraken kan maken namens alle franchisenemers. Wanneer lidmaatschap niet verplicht is gesteld is er het risico dat de onderlinge samenwerking niet ten goede komt.

Instemmingsrecht franchisewet

Sinds de nieuwe franchisewet per 1 januari 2021 is ingegaan, is het voor franchisenemers verstandig om te verenigen. In de nieuwe wet is het instemmingsrecht opgenomen. Met de komst van deze nieuwe wet heeft de franchisegever bij diverse beslissingen instemming nodig van de franchisenemer. In de memorie van toelichting op de franchisewet wordt geadviseerd om een drempelwaarde in de franchiseovereenkomst op te nemen.

Meer informatie?

Wij gaan graag het
gesprek met je aan.

Plan vrijblijvend een gesprek in