Skip to content

Over ons

10 tips voor franchisenemers

Eenmaal een ondernemer, altijd een ondernemer. Ondernemen bevalt steeds meer mensen. Het ondernemerschap is voor velen ook een grote stap. Een belangrijke keuze voor de lange termijn. Wil je ondernemen binnen een franchiseformule? Wij geven je graag een aantal tips mee om de juiste keuze te maken.

Als eerste wellicht een open deur: kies een franchiseformule die aansluit op jouw interesse, passie en capaciteiten. Het is belangrijk dat je de branche, de business en de werkzaamheden echt leuk vindt.

Ga na in hoeverre franchising, de cultuur binnen de franchiseorganisatie en de mentaliteit van de franchisegever bij jou passen.

Praat met franchisenemers over de kracht van de formule, de communicatie tussen franchisegever en franchisenemer, het dienstenpakket van de franchisegever, de resultaten van de franchisevestigingen, de organisatorische kwaliteiten van de franchiseorganisatie.

Zorg ervoor dat je inzicht krijgt in de cijfers c.q. prestaties van huidige franchisenemers en in de duurzaamheid van de formule. Vergelijk deze cijfers met de begroting die je opstelt voorafgaand aan de start.

Vraag de franchisegever naar zijn werkwijze in situaties waarbij franchisenemers te maken hebben gekregen met minder goede resultaten.

Maak voor jezelf inzichtelijk wat de franchisegever van jou verwacht en wat je van de franchisegever kunt verwachten. Staat dit laatste volgens jou in verhouding met de te betalen fees / vergoedingen? 

Laat je goed informeren over de marketingactiviteiten van de franchiseorganisatie. Hoge marketinginspanningen zijn vaak een indicatie voor succes. 

Laat je in het proces voorafgaand aan de start c.q. ondertekening van de franchiseovereenkomst adviseren door een specialist en doe zelf goed marktonderzoek.

Ervaar de formule in de praktijk voordat je van start gaat en draai minimaal een week mee met een franchisenemer of in een eigen vestiging van de franchisegever.

Bij bijna geen enkele onderneming stroomt het geld vanaf dag 1 binnen, dus zorg voor voldoende financiële reserves.

Meer informatie?

Wij gaan graag het
gesprek met je aan.

Download whitepaper

Plan vrijblijvend een gesprek in