Skip to content

De Franchisewet

Gerelateerde diensten

Meer informatie?

Wij gaan graag het
gesprek met je aan.

Download whitepaper

De Franchisewet

Op 1 januari 2021 is de franchisewet in werking getreden. Deze wet beoogt de positie van de franchisenemer ten opzichte van zijn franchisegever te versterken. Het doel van de wet is dat een franchisegever een zeker overwicht heeft ten opzichte van zijn franchisenemers, waardoor er onredelijke situaties voor de franchisenemer kunnen ontstaan.

De franchisewet gaat uit van het principe dat partijen zich gedragen als een ‘goed franchisegever’ en als een ‘goed franchisenemer’. Niet alleen het eigen belang, maar ook het collectieve belang van de keten dient in acht te worden genomen. Partijen dienen bij mogelijke belangentegenstellingen de redelijkheid en billijkheid in acht te nemen en te proberen in goed overleg tot een oplossing te komen.

Bij de werving en selectie van nieuwe franchisenemers betekent ‘goed franchisegeverschap’, dat de franchisegever zich niet uitsluitend mag laten leiden door zijn eigenbelang bij het uitbreiden van zijn keten, maar ook oog moet hebben voor de belangen van zijn nieuwe franchisenemers.

De vier onderdelen van de wet

Deze nieuwe wet legt de nadruk op vier onderdelen die volgens de wetgever van belang zijn voor evenwichtige franchiseverhoudingen:
1. De precontractuele fase, met uitwisseling van informatie.
2. Tussentijdse wijziging van een lopende franchiseovereenkomst.
3. Overleg tussen franchisegever en zijn franchisenemers.
4. De beëindiging van de franchisesamenwerking.

Wil je meer weten over de franchisewet en wat dat voor jouw formule betekent? Download dan vrijblijvend de whitepaper over de franchisewet.

Er zijn drie dingen van belang om uw bedrijfsvoering voor te bereiden op de Franchisewet:

A) Zorg dat uw franchiseovereenkomst up to date is met de wetgeving.

B) U moet een precontractueel informatie document (PID) opgesteld hebben en de procedure in het werving- en selectieproces implementeren.

C) U moet het overleg tussen u en uw franchisenemers tegen het licht houden. Misschien dient het reglement voor het franchiseoverleg te worden aangepast. 

Heeft nog vragen over de franchiseovereenkomst, het PID of de franchise wet? Wij kunnen u verder helpen!

Download whitepaper

Gerelateerde diensten

Meer informatie?

Wij gaan graag het
gesprek met je aan.

Meer weten over de Franchisewet?

Download gratis de whitepaper.

Plan vrijblijvend een gesprek in

Download gratis de whitepaper over de Franchisewet.