Skip to content

Franchise groeien

Financiële begeleiding

Financieringsaanvragen

Franchisegevers kunnen wij ook helpen bij het opstellen en indienen van financieringsaanvragen. Samen met de formule kijken wij naar de toekomstplannen. Of het gaat om een groei van het aantal eigen vestigingen, investeren in een groothandel of investeringen op het gebied van formuleontwikkeling. Aan de hand van de plannen bepalen wij gezamenlijk de investeringsbegroting. Daarna gaan wij kijken naar de mogelijke eigen inbreng van vermogen en stellen wij het benodigde te financieren bedrag vast. Ook stellen wij samen met de franchisegever dan de projecties op die als onderbouwing dienen bij de aanvraag. Samen met de andere informatie en documenten zullen we de totale aanvraag samenstellen.

Businessplan opstellen

Als onderdeel van de financieringsaanvraag stellen wij samen met de formule een businessplan op. Daarin wordt onder andere de formule goed toegelicht, de groeiambitie omschreven en wordt er een financiële onderbouwing bij de prognoses gegeven.

Crowdfunding en financiering

Financieringsaanvragen dienen wij altijd bij meerdere partijen in. Wij hebben goede contacten met alle grote banken en werken samen met professionele crowdfundplatformen zoals Collin en Horeca Crowdfunding Nederland. Samen met de formule kijken wij naar de geschikte partijen bij wie wij de aanvraag gaan indienen. Het gehele traject rondom het indienen van de aanvraag tot aan de gesprekken bij de partijen begeleiden en adviseren wij.

Benchmark ontwikkelen

Belangrijk binnen een franchiseformule is een goede benchmark vergelijking. Hierbij kijken wij hoe verschillende ondernemingen het ten opzichte van elkaar doen en hoe de gemiddelden zijn die worden behaald, etc. Hierdoor kan er per onderneming worden gekeken naar eventuele verbeterpunten. Het opzetten van zo’n benchmark moet gedegen gebeuren. Wat voor informatie wil je uit de benchmark kunnen halen, waar moet de informatie vandaan worden gehaald, is de huidige administratie er op ingericht? Dit zijn onder andere vraagstukken waarbij wij kunnen helpen en adviseren.

Meer weten over de Franchisewet?

Download gratis de whitepaper.

Plan vrijblijvend een gesprek in

Download gratis de whitepaper over de Franchisewet.