Skip to content

Franchise starten

Precontractueel Informatie Document (PID)

Vanuit de franchisewet zijn minimale eisen gesteld aan de informatie die gedeeld moet worden met kandidaat-franchisenemers. Het Precontractueel Informatie Document, ook wel PID genoemd, is het document waarmee een franchisegever deze informatie verstrekt aan een kandidaat-franchisenemer.

Nadat het Precontractueel Informatie Document is overhandigd, gaat er een stand still periode in van minimaal 4 weken. Dit is een verplichte bedenktijd die aangehouden moet worden voor het tekenen van de franchiseovereenkomst. Tijdens deze periode mogen er geen wijzigingen worden doorgevoerd ten nadele van de kandidaat-franchisenemer. In deze periode is de bedoeling dat de kandidaat alle gelegenheid heeft om alle informatie goed te bestuderen en ook om nader onderzoek te doen of zich door een adviseur te laten voorlichten, zodat de kandidaat een weloverwogen beslissing kan nemen.

De kandidaat-franchisenemer kan in deze periode concrete stappen gaan zetten naar het starten van zijn franchiseonderneming. Denk hierbij aan het opstellen van een financiële begroting, het schrijven van een ondernemingsplan en het uitvoeren van marktonderzoek voor het desbetreffende werkgebied aan de hand van de verstrekte informatie.

Plan vrijblijvend een gesprek in