Skip to content

Franchise starten

Franchiseovereenkomst opstellen

Een franchiseovereenkomst is een contract tussen franchisegever en franchisenemer. Hierin is de samenwerking van de twee partijen vastgelegd en aan welke rechten en verplichtingen zij moeten voldoen. De looptijd van de franchiseovereenkomst is meestal vijf jaar. De franchiseovereenkomst is een onmisbaar middel in de franchisesamenwerking en vormt de basis van de onderneming van de franchisenemer. Het is daarom ook belangrijk dat gelijk bij het ontwikkelen van de formule de franchiseovereenkomst goed wordt opgesteld en daarbij ook wordt gekeken naar eventuele toekomstige ontwikkelingen. Aangezien de overeenkomsten voor langere tijd gelden en het aanpassen hiervan niet zomaar mogelijk is, dienen verschillende scenario’s die zich kunnen voordoen te worden gedekt in de overeenkomst. Onderwerpen die onder meer aan de orde kunnen komen zijn:

 • Definitie en beschrijving van de formule
 • Toelichting van de franchisesamenwerking
 • Gebruik van de formule- en handelsnaam
 • Het verzorgingsgebied
 • Franchisehandboek
 • Marketing, huisstijl en verkoopondersteuning
 • Inkoopvoorwaarden en levering
 • Zelfstandigheid en vrijwaring franchisenemer
 • Vergoedingen en betalingsvoorwaarden
 • Begeleiding, opleiding en training
 • Boekhouding, administratie en verzekeringen
 • Overlegstructuren, franchisevereniging en franchiseraad
 • Overdracht van de onderneming
 • Looptijd en gevolgen van beëindiging

Plan vrijblijvend een gesprek in