Skip to content

Franchise starten

Franchiseontwikkeling

1
Verkenning

Tijdens de verkenning bespreken wij de groeiambities van jouw organisatie, wat franchising inhoudt en bekijken wij op wat voor manier franchise zou kunnen passen binnen jouw concept of organisatie. We analyseren de kansen die jouw concept en de markt bieden, de financiële consequenties en potentie. Tevens kijken wij naar de alternatieve manieren om het concept op te schalen. Daarnaast identificeren we de uitdagingen die er zijn om de groei via franchising of anderzijds mogelijk te maken. Denk hierbij aan bijvoorbeeld samenwerking op basis van licenties of een agentuurschap.

2
Franchiseplan

Om het concept tot een succesvolle franchiseorganisatie te maken is een uitgebreide inventarisatie van jouw organisatie en plannen nodig. In het franchiseplan kijken we onder andere naar de branche, het concept en de doelstellingen. We maken onder andere een marktanalyse, kijken we naar de franchise- en formulekenmerken en stellen we het stappenplan en tijdsplanning vast. Aan de hand van dit plan nemen we de tijd om jouw concept uitvoerig te bespreken en ontwikkelen we jouw concept door tot een franchiseformule. Het resultaat is een goede en gestructureerde basis voor jouw organisatie voor een go/no go beslissing voor het ontwikkelen van de franchiseformule.

3
Verdienmodel

Het verdienmodel van elke franchiseformule is anders. Het is onder andere afhankelijk van de begeleiding en diensten die de franchisegever aanbiedt aan de franchisenemers. Wij kijken zowel naar de verdienmodellen van de franchisegever als de franchisenemers. Aan de hand van de behaalde resultaten van de bestaande vestiging(en) stellen we de projecties op. Daarbij kijken we naar de marges, kosten en investeringen en stellen we de verlies- en winstrekening en cashflow berekening op. De geschiktheid en de financiële haalbaarheid van de formule worden inzichtelijk gemaakt.

4
Vergoedingstructuur

In overleg wordt de vergoedingstructuur bepaald, die uit diverse fees bestaat. De entreefee wordt bij de start van de samenwerking of bij het openen van een nieuwe vestiging in een nieuwe regio in rekening gebracht aan de franchisenemers. De entreefee is bedoeld als een vergoeding aan de franchisegever voor het verkrijgen van de knowhow, ondersteuning bij de opstart van een vestiging en eerdere investeringen die de franchiseorganisatie heeft gedaan ten behoeve van de formule. De franchisefee is bedoeld ter dekking van de diensten en begeleiding die de centrale organisatie aan de franchisenemer levert. Middels de marketingfee draagt iedere vestiging bij aan de formulebrede marketingactiviteiten. Daarnaast kan ook bijvoorbeeld een automatiseringfsee in rekening worden gebracht ter dekking van de automatiseringskosten.

Plan vrijblijvend een gesprek in